Baltic RetailAdvice OÜ

missiooniks on aidata kaasa

kaubandusettevõtte tulemuslikkuse

suurenemisele.

Saame aidata

Baltic Retailadvice OÜ on Eesti erakapitalil põhinev ettevõte, mis alustas tegevust 2010. aastal. Meie eesmärgiks on kujuneda jaekaubanduse valdkonnale spetsialiseerunud konsultatsioonifirmaks, mis aitab kliendil arendada kaupluse juhtimissüsteemi, tõsta strateegilise juhtimise ja ettevõtte käitlemise efektiivsust.

 

Meie mõtteviisi aluseks on tervikliku juhtimise põhimõtted ning veendumus, et mistahes muudatust organisatsioonis ja selle juhtimises tuleb teostada läbi seal töötavate inimeste mõtlemisviisi muutumise kaudu. Käsitleme iga organisatsiooni tervikliku süsteemina.

 

Valdav osa meie tegevusest on seotud konsultatsiooniprojektide läbiviimisega. Selliste projektide tegevus toimub reeglina organisatsioonisisese arendustööna. Loomulikult hõlmab see nõustamise, koolitamise, juhendamise, modereerimise jpt metoodikate rakendamist. Parimad lahendused tekivad reeglina konsultandi ning kliendi tihedast ja sisulisest koostööst.

 

Meie rolliks on aidata kaasa kaubandusettevõtte tulemuslikkuse suurenemisele ja arendada kliendi meeskonda selliselt, et see suudaks võtta arendusprojekti läbiviimise järel loodud süsteemi, arengukava, turundus- vm arendusplaani edasise elluviimise ja arengu enda kanda. Loomulikult oleme oma klientidele soovi korral toeks ka edaspidi.

 

Efektiivne projektijuhtimine, kaasaegsed lahendused ja kogemustega meeskonna kasutamine võimaldab tagada oma klientidele kokkulepitud tulemuste saavutamise, säilitades seejuures paindlikkuse ja kõrge kvaliteedi.

 

Kasutame oma töös selgelt paikapandud, kaasaegseid ja praktikas järgiproovitud meetodeid. Meie käsitlusviis ja meetodid on kirjeldatud ning arenevad pidevalt sisemise kvaliteedijuhtimissüsteemi raames.